Wymagania dla uczestników

Kurs na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną :

  • ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych (skan)
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną

Kurs w formie ONLINE jest skierowany do doświadczonych tancerzy, dla których otrzymanie legitymacji instruktorskiej jest jedynie formalnością. W przypadku dużych braków tanecznych po zapisaniu się na kurs, kursant może być poproszony o powtórzenie egzaminu w formie stacjonarnej (nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami egzaminacyjnymi).

Rejestr Instruktorów

Przejdź do naszegu Rejestru Instruktorów Tańca...

Dlaczego my?

Dowiedz się dlaczego warto skończyć nasz kurs On-Line..

Wymagania

Zobacz jakie są wymagania dla kandydatów na Instruktorów...

Przebieg kursu On-Line

Zobacz jak wygląda przebieg kursu na Instruktora...