Dlaczego my?

6 powodów, dlaczego warto nam zaufać:

1) Legitymacje wydawane są przez:

Instytut Edukacji jako pierwsza instytucja szkoląca w Polsce otrzymała pozwolenie oraz rekomendacje na organizację kursów instruktorskich w formie ONLINE. Każdy kursant, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym otrzyma legitymację instruktorską wraz z pieczątką Dyrektora. 

2) Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Instytut Edukacji posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dzięki czemu masz pewność, że zawsze zapisujesz się na wartościowy kurs.

Na wpisie jest wyraźna adnotacja dot. typu i rodzaju szkoły:

"Prowadzenie i organizacja kursów mających na celu zwiększanie kwalifikacji zawodowych w formach stacjonarnych i na odległość"

3) Brak dodatkowych kosztów

Kurs na Instruktora ONLINE to nie tylko wygodny sposób na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, ale również mniejszy koszt. Cena 1100 złotych jest ceną ostateczną. Nie musisz martwić się o koszty związane z: dojazdem, wyżywieniem, noclegiem itp.  jak w przypadku kursów stacjonarnych.

4) Kurs łatwy w obsłudze

Platforma jest tak skonstruowana, aby żaden kursant nie miał problemu z zalogowaniem się do platformy oraz przeglądaniu prezentacji, załączników i ćwiczeń. Jednak w razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości służymy pomocą: kontakt@instruktorzytanca.pl

5) Błyskawiczna wysyłka

W momencie zaliczenia kursu zostajesz automatycznie wpisany do naszego rejestru instruktorów.

Legitymację i certyfikat wysyłamy do Ciebie do 48 h. 

Rejestr Instruktorów

Przejdź do naszegu Rejestru Instruktorów Tańca...

Dlaczego my?

Dowiedz się dlaczego warto skończyć nasz kurs On-Line..

Wymagania

Zobacz jakie są wymagania dla kandydatów na Instruktorów...

Przebieg kursu On-Line

Zobacz jak wygląda przebieg kursu na Instruktora...