FAQ - częste pytanie i odpowiedzi

1) Co daje mi ukończenie kursu na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną?

Osoba, która ukończyła kurs na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną, otrzymuje legitymację instruktorską, certyfikat ukończenia kursu i zostaje wpisana do naszego rejestru instruktorów. Zaświadczenie ukończenia kursu na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną jest wydawane przez Polską Akademię Kultury i Sportu.

2) Czy certyfikat i legitymację trzeba odnawiać/uaktualniać?

Legitymacja i certyfikat jest wydawany na podstawie odpowiednich rozporządzeń i jest dożywotni!
Nie wymaga dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

3) Czy kurs ONLINE daje mi takie same uprawnienia jak kurs stacjonarny?

Oczywiście. Ukończenie kursu ONLINE na naszej platformie daje dokładnie takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym. Kursant otrzymuje tytuł insturktora rekreacji ruchowej ze specjalnością taneczną.

4) Czy na certyfikacie/legitymacji jest adnotacja, że był to kurs internetowy?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs internetowy. Wzór nie przewiduje takich adnotacji.

5) Czy jeśli nie mam ukończonej szkoły średniej mogę zapisać się na kurs?

Tak. Wystarczy, że masz ukończone 16 lat oraz zgodę rodziców (skan).

6) Ile czasu zajmuje zapoznanie się z całym materiałem kursu i jak wygląda nauka?

Kurs składa się z filmu szkoleniowego, na którym są zawarte podstawowe zagadnienia, wskazówki oraz rady dla przyszłych instruktorów. Zapoznanie się z całym materiałem szkoleniowym jest stosunkowo krótkie, jednak każdy kursant powinien przeanalizować sobie wszystkie zawarte informacje w filmie instruktażowym we własnym zakresie. 

Czas pracy i ukończenia kursu organizujemy sobie sami, wedle naszych indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej. To nie Ty przychodzisz na kurs, to kurs przychodzi do Ciebie. Wtedy kiedy masz na niego czas i ochotę!

7) Czy będę miał/miała dostęp do materiałów edukacyjnych po ukończeniu kursu?

Tak. Każda osoba, która ukończyła nasz kurs, będzie posiadać dostęp do materiałów dydaktycznych w postaci plików PDF z opisem różnych technik oraz ćwiczeń, które poprawią jakość prowadzonych zajęć już w roli instruktora na zajęciach tanecznych.

8) W jakim czasie muszę ukończyć kurs na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną?

Kurs zaczynasz i kończysz kiedy chcesz. To jedna z największych zalet kursu z egzaminem online.

9) Jak wygląda nauka podczas internetowego kursu na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną?

Przygotowaliśmy dla wszystkich dużą porcję wiedzy zawartą w czytelnych prezentacjach, filmach instruktażowych, załącznikach oraz wykładów lektora. Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w danym stylu tanecznym.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej?

Platforma jak tak skonstruowana, aby żaden kursant nie miał problemu z zalogowaniem się do platformy oraz przeglądaniu prezentacji, załączników czy ćwiczeń. Jednak w razie jakichkolwiek problemów służymy pomocą:  kontakt@instruktorzytanca.pl

11) Czy internetowy kurs na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwach w dostępności usługi będziemy informować dużo wcześniej na łamach portalu.

12) Czym są „testy cząstkowe” na internetowym kursie na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną?

„Testy cząstkowe” są to testy znajdujące się pod koniec każdego tematu. Testy cząstkowe są testami wielokrotnego wyboru. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego zawsze możesz spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić raz jeszcze do lekcji (aż do skutku). Pozwala to zapoznać się dokładniej z przygotowanym przez nas materiałem i podejść do testu cząstkowego jeszcze raz.

13) Czym jest „Kod aktywujący”

„Kod aktywujący” jest 4 cyfrowo-literowym hasłem, którego wpisanie jest wymagane podczas przejścia do testu cząstkowego. „Kod aktywujący” np. „s6G8” jest ostatnią prezentacją każdego tematu. Jeśli chcesz poznać „Kod aktywujący” kliknij „Uruchom prezentację” po wybraniu wcześniej pliku o nazwie „Kod aktywujący”, a następnie zapamiętaj/zapisz kod i wpisz go w okienko, które wyświetli Ci się podczas przejścia do testu cząstkowego.

14) Czym jest „Film zaliczeniowy”?

Film zaliczeniowy jest przedostatnim etapem ukończenia kursu na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną.
Film zaliczeniowy nagrywasz kiedy chcesz i zamieszczasz do oceny na naszej stronie w dowolnym momencie. Film powinien trwać od 5 do 10 minut.  Temat filmu wybierasz sobie sam z listy tematów (jest ich ponad 20). Film zaliczeniowy ma służyć ocenie wiedzy na temat wybranego przez Ciebie stylu tanecznego i poprawności jej przekazywania. Walory techniczne (jakość, montaż itp.) nie podlegają żadnej ocenie! Innymi słowy może to być filmik kręcony najprostszym telefonem komórkowym i jednym ujęciem. Liczy się dla nas tylko jego wartość merytoryczna. Filmik załączamy poprzez naszą platformę szkoleniową, we wskazanym miejscu, po ukończeniu ostatniej lekcji.
UWAGA! Filmik może być zamieszczony tylko raz! Materiały nie na temat, lub o niepoprawnej wartości merytorycznej, mogą wpłynąć negatywnie na wynik końcowy kursu.

Kursant zobowiązany jest do umożliwienia weryfikacji swojej tożsamości na początku każdego filmu zaliczeniowego. Wyklucza to udział niewłaściwej osoby w procesie egzaminowania. Weryfikacja polega na okazaniu do kamery oryginału dowodu osobistego lub paszportu. Prowadzący kurs może wyrazić zgodę na identyfikację w inny sposób na uzasadnioną prośbę kursanta. Dane widniejące na dokumentach okazanych w toku prezentacji powinny być zgodne z danymi zgłoszonymi w toku rejestracji przez kursanta.

15) Czym jest „TEST GENERALNY”?

Test generalny jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją taneczną.
„TEST GENERALNY” składa się z 20 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 15/20. W razie niepowodzenia na teście generalnym, można wrócić i przystąpić do niego ponownie! Możemy próbować do momentu, aż wynik będzie pozytywny lub zakończy się edycja naszego kursu.

16) Czym jest „Formularz kontaktowy”?

Formularz kontaktowy wypełniasz po zaliczenia ostatniego „TESTU GENERALNEGO”.
Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ podajesz w nim dane, które są potrzebne do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu oraz legitymacji. Zwróć uwagę na wielkość liter oraz poprawne dane. Jest to bardzo ważne,  ponieważ treść z formularza kontaktowego jest zamieszczana bezpośrednio na certyfikat ukończenia kursu.

17) Jak wygląda odbiór legitymacji oraz certyfikatu?

a) Nagrywasz i udostępniasz poprzez platformę szkoleniową „Film zaliczeniowy”

b) Zaliczasz „TEST GENERALNY”

c) Wypełniasz „Formularz kontaktowy”

d) Do 48 godzin po ukończeniu kursu wysłana zostanie do Ciebie legitymacja i oryginał certyfikatu na podany w „Formularzu kontaktowym” adres zamieszkania.

18) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

19) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności naszej platformy wymagane są najnowsze wersje przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

Rejestr Instruktorów

Przejdź do naszegu Rejestru Instruktorów Tańca...

Dlaczego my?

Dowiedz się dlaczego warto skończyć nasz kurs On-Line..

Wymagania

Zobacz jakie są wymagania dla kandydatów na Instruktorów...

Przebieg kursu On-Line

Zobacz jak wygląda przebieg kursu na Instruktora...